Disclaimer & copyright

Disclaimer & copyright

Copyright

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Europe Medicare.

Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar (artikelen op) de Europe Medicare website op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de uitgever van de Europe Medicare website, t.a.v. de site beheerder info@europemedicare.eu. Ook verzoeken om het gehele artikel over te nemen kunt u richten aan de site beheerder van de Europe Medicare website.

Indien bij gebruik van artikelen niet is voldaan aan bovenstaande, is Europe Medicare gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Europe Medicare niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Europe Medicare zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

Disclaimer

Europe Medicare verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Europe Medicare op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Europe Medicare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Direct contact opnemen

Vragen over onze dienstverlening? We helpen je graag verder.

Onze tandartsbus bij jou voor de deur?

Wij komen graag vrijblijvend langs om kennis te maken.

Keurmerken
  • KNMT logo
  • sBB erkend leerbedrijf